OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Chovateľská stanica  Z Jastrabieho lesa

Moje dravce

Čo je to vlastne sokoliarstvo ? Podľa starej múdrosti je to umenie lovu pomocou dravcov , čiže  DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS ! Podľa tejto starej múdrosti by sa mal každý sokoliar riadiť. Ale sokoliarstvo nie je len lov. Vždy to bolo strašne veľa iných vecí či už  príprava výstroje, výcvik dravca, starostlivosť oňho , chov cvičnej koristi a množstvo iných  činnosí a až potom niekde na konci samotný lov. V súčasnosti je to hlavne ochrana voľne žijúcich dravcov , snaha o rozmnožovanie dravcov , rehabilitácie dravcov a podobne.
        Zo sokolairstvom som začal na SLŠ v Banskej Štiavnici. Po  škole som "sokoliarsky  vyrastal" s Marianom Ondrejmiškom - Mišom a Jurom Mackom v bývalom ZARESe kde sme si postavili malú sokoliareň. Neskôr som nasledoval Miša do Bojníc k sokoliarom Aquila. Od roku 1998 som zakotvil na letisku v bratislave na BOLke čiže biologickej ochrane. S výnimkou rokov 2002-2004 keď som zarezával v rakúskom Landskrone. Zo začiatku som "preferoval" jastraby.Hlavne kôli tomu že boli dostupné a aj sa s nimi super loví. V dnešnej dobe lovím hlavne so sokolmi, najradšej sťahovavými. Ale ešte rád by som si zalovil z jastrabom alebo krahulcom.
 
Teraz niečo zo súčasnosti. Toto je môj prvý pár sokolov sťahovavých.    
                               
 
                 Bohuš                                                       a                                                           Nika
 
 
                                                                                      
 
 
     
 
                                                
                                                                                              
 
 
 
 
Tak si ich predstavme  -
 
 
Bohuš - samec z roku 2005 odchovaný Marianom Galovičom. Je potomkom jeho slávnej Harty. Myslím si že to trochu aj potvrdzoval svojimi výkonmi. V prvom roku síce nelietal až tak vysoko ako sa na samca  patrí, ale chuť loviť mu nechýbala.  Zato si to vynahradil v roku druhom. Hlavne v mesiacoch september-október , to mal takmer obdeň niečo ulovené .
 
 
                        Po jednom úspešnom love - jarabica                                                                                       
 
 
 
   
                                 
 
 
                                                         Takto sme spolu chodili plašiť škorce
       
 
                                     
 
 
Nika - samica z roku 2006, odchoval p. Kumbera . Zo začiatku to vyzeralo nádejne. Začínala krúžiť. Stúpala do výšky ale jedného pekného dňa keď som už-už chcel pustiť bažanta, ulovila sokola myšiara sediaceho na plote. Odvtedy si myslela že chytí každú poštolku čo lieta po letisku.  Až neskôr zase zistila že poštolky nie sú pre ňu tak začala znovu lietať ako má. V druhom roku som ju už nelietal, nechal som ich spolu s Bohušom a hneď v prvom bielom perí mala znášku , neskôr odchovala dve poštolky doložené z letiska. Aký paradox pozerať sa ako ich kŕmi. Ale viac napovie  foto.
 
 
 
Z hniezdnej sezóny 2008
 
                                         
 
 
 
 
 
Tri roky po sebe sa nám darilo odchovávať sokoly rárohy,samica je v majetku letiska, samec majiteľ Rišo Nagy /. Tu sú zábery z posledného roku.
 
 
 Po krúžkovaní                                    Vasil - otec                           Čakáme na krúžky                                                   Tri samice                                         S maminou
 
 
        
 
   A takto sme rástli
 
 
    
 
 
 
                                  Aj kríženka zniesla , aj keď z toho nič nebolo
 
 
                               
 
 
 
Odchovná sezóna 2009 - zatiaľ prvé fotky novovyliahnutého "lovca" a žiaľ aj posledné. po dvoch dňoch uhynulo!!!
 
         
 
 
Pre rok 2011 budem mať pripravené tieto páry viac info na http://www.odchovsokolov.wbl.sk
 
 
1. sokol sťahovavý   Bohuš a Nika
 
                                                                      Bohuš                                                             Nika
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
2. sokol rároh  Vasil a Maťa  /majiteľ páru Richard Nagy/
 
 
                                                                Vasil                                                                   Maťa
 
                                                                           
 
                                                           
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
                                                                                                         
       
 
 
 
Sezóna 2010 - Mladé rárohy   Zo znášky piatich vajec sa vyliahlo aj 5 mladých, dve uhynuli ostaliu tri samice